Om Byalaget

Byalaget - för alla som bor i Fotskäl

Byalagets målsättning är att:
Tillvarata Fotskälsbornas intressen i aktuella allmänna frågor.
Verka för en god sammanhållning i byn.   
Det är viktigt att ni framför era synpunkter, önskemål och frågor till oss, 
så vi kan gör ett så bra arbete som möjligt för Fotskäl och vår bygd.

  Alla boende i Fotskäl är medlemmar i byalaget.
Sök