Ny hemsida - Vi Jobbar på den.
Vi anordnar en cykelfest den lördag 25 maj

Visa inbjudan
 Anmälan senast
 1 april  till   
byalaget@fotskal.se
Ange namn, adress, telefon och eventuella allergier
Omstart
Byalaget är nu igång igen, efter att ha varit vilande några år, Fotskälsdagen som hålls var femte år var den största anledningen till omstart.
Hjärtstartare
Vi har köpt in en hjärtstartare som placerats vid Almäng,

Denna hemsida
Vårt gamla webhotell försvann, så vi skapar nu en ny hemsida.
Ha tålamod!
Sidan är ännu så länge i sin linda,
Vi kommer att fylla på med mer information efterhand.
Styrelse
Ordförande: John Björnberg
Vice ordf.: Rebecka Gustafsson
Sekreterare: Emelie Skoglund
Kassör: Gunnar Gustafsson
Ledamöter: Lars-Erik Eriksson, Terese Svensson, Eva Apelvi och Åsa Olofsson.
Ersättare: Dick Apelvi. och Carl-Johan Johansson,

VId årsmötet kommer stadgarna att uppdateras.

Vi gör en modernisering och uppdatering av våra stadgar.
Ni kan ladda ner de nu gällande samt styrelsens nya förslag här
Gällande stadgar
.

Tillsammans kan vi göra mer!

Sök